Forretningsbetingelser

 

1. Forretningsbetingelser

Med mindre andet er aftalt skriftligt, er nedenstående forretningsbetingelser gældende ved indgåelse af aftale om køb af ydelser og produkter fra Fotograf Stephan Jensen (herefter benævnt Fotografen), registreret under virksomhedsnavnet stephanjensen ApS, Tovesvej 8, 3000 Helsingør, CVR.nr.: 30080769. Jeg kan kontaktes på M: 2674 8672, E: fotograf@stephanjensen.dk.

 

 

2. Ophavsret og brugsret

Fotografen er indehaver af ophavsretten på fotos fra fotosessionen, hvad enten de er live, digitale eller trykte, med mindre andet aftales skriftligt.

 

Fotos og brugsretten til disse overdrages først til kunden, når den fulde betaling har fundet sted.

 

For kunden er inkluderet alle ikke-kommercielle og kommercielle brugsrettigheder til Branding, PR, markedsføring og anden distribution i forbindelse med købers virksomhed.

 

Brugsretten er knyttet til den bestillende og betalende kunde, og kan ikke overdrages eller videregives til tredjemand.

 

Det købte må kun anvendes af kunden, og til det formål hvortil det er købt. I særlig grad må det købte ikke anvendes kommercielt i direkte eller indirekte konkurrence med Fotografen.

 

Fotos må aldrig anvendes til at miskreditere hverken kunden eller Fotografen.

 

I tilfælde af tyveri, uretmæssig kopiering, ubevidst bortkomst eller tilsvarende årsager kan hverken kunden eller Fotografen drages til ansvar for tredjemands misbrug af fotos. I sådanne tilfælde er forulempede part forpligtet til at informere aftalens øvrige parter.

 

 

3. Betaling

Fotografen modtager betaling ved bankoverførsel til eller ved betaling via MobilePay (oplysninger fremgår af faktura). Alle beløb er i DKK.

 

Fotografen forbeholder sig retten til løbende at regulere priserne (dog selvfølgelig aldrig på allerede indgåede aftaler).

 

Ved alle køb af ydelser/produkter betales forud for modtagelsen. Ved manglende rettidig betaling pålægges et rykkergebyr.

 

 

4. Levering af fotos

Fotos materiale leveres digitalt, med mindre andet er skriftligt aftalt.

 

Efter endt fotosession sorterer, og efterbehandler fotografen blandt alle fotos, og de udvalgte tilsendes herefter digitalt.

 

Alle udvalgte og redigerede billeder leveres som jpg-filer, med mindre andre filformater er skriftligt aftalt.

 

 

5. Tilkøb, genfremsendelse og genbestilling af fotos

Der aftales særskilt pris for tilkøb, gensendelse og genbestilling af fotos. Fotografen garanterer opbevarelse af digitale fotos 1 år efter fotosessionen. Derefter er Fotografen berettiget til at slette billederne fra server.

 

 

6. Generelt ved køb af alle ydelser/produkter

Fotografen tager ikke forholdsregler i forhold til kundens evt. specielle spamfiltre, fejloplyste e-mail adresser eller e-mail adresser der ikke fungerer. Er der problemer, kan Fotografen selvfølgelig altid kontaktes på fotograf@stephanjensen.dk.

 

Kunden modtager faktura/kvittering for sit køb på oplyste e-mail adresse. Det er kundens eget ansvar at opbevare faktura/kvittering.

 

Kunden er selv ansvarlig for at møde op, ringe op, logge på de aftalte/meddelte tider, og at kunden har en velfungerende telefon- og internetforbindelse.

 

Kunden er ansvarlig for at oplyse de aktuelle telefonnumre og e-mail adresser.

 

 

7. Specifikt for fotosessions på location

Køb af fotosession er bindende, og det er ikke muligt at få beløbet refunderet uanset årsag.

 

Kunden kan ændre sin tid op til 48 timer inden aftalte tid. Der kan forekomme pristillæg ved ændringer af aftalen.

 

Fotografen har ret til med 24 timers varsel at ændre tidspunktet for købte ydelser. Aflyses en fotosession. erstattes denne af en ny fotosession.

 

Kunden er ansvarlig for at finde location for fotosession, med mindre andet er aftalt.

 

Kunden er ansvarlig for at indhente alle nødvendige tilladelser, der måtte kræves for gennemførelsen af en fotosession på valgte location.

 

 

7.1. Vejret

Ved regnvejr, storm eller andet voldsomt uvejr flyttes fotosession til en anden dag uden gebyrer. Det er Fotografen alene, der beslutter om fotosession flyttes til en ny dato. Besked om flytning af fotosession til en anden dato foregår pr. telefon eller e-mail senest 24 timer før tidspunktet for aftalte fotosession.

 

 

7.2. Udlæg

Prisen for fotosession dækker ikke udlæg (kørsel, parkering, broafgifter, andre rejse og opholdsudgifter etc).

 

 

8. Specifikt ved fotosessions i fotostudie

Køb af fotosession er bindende, og det er ikke muligt at få beløbet refunderet uanset årsag.

 

Kunden kan ændre sin tid op til 48 timer inden aftalte tid. Der kan forekomme pristillæg ved ændringer af aftalen, inklusiv evt. lejeomkostninger til fotostudie.

 

Fotografen har ret til med 24 timers varsel at ændre tidspunktet for købte ydelser. Aflyses en fotosession, erstattes denne af en ny fotosession.

 

 

9. Styling – for alle typer af fotosessions

Styling (tøj, hår, makeup) indgår ikke som en del af fotosession, med mindre dette er skriftligt aftalt. Indgår styling ikke i den service kunden har købt, er styling alene kundens ansvar før og under fotosession.

 

Almindelig personlig pleje skal være i orden ved fotosessionens aftalte starttidspunkt.

10. Ansvar

Ethvert erstatningsansvar som Fotografen måtte pådrage sig i forbindelse med de købte ydelser og produkter, er begrænset til direkte skade og tab. Fotografen kan under ingen omstændigheder gøres ansvarlig for indirekte skade eller tab. Ansvarsfraskrivelsen for indirekte skade og tab gælder uanset arten af erstatningsansvar, og uanset om Fotografen har handlet simpelt uagtsomt. Fotografens erstatningsansvar for direkte skade og tab er begrænset til 50 % af prisen på den ydelse eller det produkt, som erstatningsansvaret vedrører.

 

 

Revisionsdato for betingelser: 27-03-2019.

 

© 2019  Fotograf Stephan Jensen  M: +45 26 74 86 72  E: fotograf@stephanjensen.dk